Een functioneringsgesprek, hoe maakt u het minder spannend?Wordt de prestatie-evaluatie opnieuw georganiseerd? Denkt u dat dit een moeilijk gesprek is, of is het tijd om kansen te benutten of moeilijke kwesties te bespreken? We geven u enkele tips om u te helpen bij de voorbereiding en om een basis te bieden voor prestatie-evaluatie. Evaluatie van de normale gang van zaken van het secretariaat is en blijft de aandacht van medewerkers en management. Daarom houden de meeste organisaties naast evaluatiegesprekken ook evaluatiegesprekken. U kunt problemen vinden bij prestatie-evaluatie. Hoop ook dat u bijvoorbeeld de cursus volgt of werkproblemen krijgt. U moet een prestatie-evaluatie uitvoeren met uw directe leidinggevende. Deze dialogen zijn altijd toekomstgericht. Aan het einde van het gesprek komt u tot een akkoord. In de daaropvolgende dialoog zullen deze afspraken onderwerp van dialoog worden. Functioneringsgesprek is een gesprek over de prestaties van managers en medewerkers. Er is geen sprake van salaris, dat is een evaluatiegesprek.

Hoe bereidt u zo een gesprek voor?


U moet een duidelijke rol spelen. Dit is een tweepartijendialoog en beide partijen kunnen de structuur en inhoud van de dialoog bepalen. In tegenstelling: evaluatiegesprekken zijn eenzijdige interviews. Vervolgens bepaalt de manager het resultaat en de structuur van de dialoog.
Uitgangspunt is dat u en uw leidinggevende gezamenlijk uw verwachtingen van elkaar uitspreken. “Wat gaan we in de nabije toekomst doen?” Deze vraag is belangrijker dan “Hoe was de situatie in het verleden?”
Een functioneringsgesprek formulier is ook erg handig. Met een functioneringsgesprek formulier kunt u overzichtelijk alle richtlijnen voor jouw functioneringsgesprek voorbereiden. Zo heeft u net iets meer duidelijkheid en houvast voor wat u nu echt wilt.

Kijk terug op wat geweest is.


Is de overeenkomst uitgevoerd toen deze in het laatste gesprek werd opgenomen? Bijvoorbeeld het realiseren van afspraken die zijn vastgelegd in het Persoonlijk Ontwikkelingsplan. Wat zijn de omstandigheden en oorzaken van de afwijking?
Wat vindt u van de prestatie van deze functie? Vanuit uw specifieke taken, maar ook vanuit uw verantwoordelijkheden, capaciteiten en werkwijze. Als de implementatie niet volgens plan verloopt, informeer dan bij uw leidinggevende welke capaciteiten u de komende periode gaat uitoefenen, de samenwerking tussen u en uw collega’s: Hoe is de samenwerking? Hoe zit het met onderlinge band tussen collega’s? Hoe past u zich aan deze groep aan?

Vooruitblik.


Wat zijn uw hoop, gedachten en verwachtingen voor de volgende werkperiode in de bovenstaande vakgebieden? Vervolgens omvat het de observatie van gebeurtenissen en ervaringen in voorbije perioden. Dit gaat over aangeven hoe dingen anders kunnen.
Hoe realiseert u zich de genoemde zorgen, doelen, wensen en verwachtingen in de komende periode? Welke specifieke afspraken heeft u gemaakt met uw leidinggevende? Er wordt ook een deadline gesteld.
Meestal is het een antwoord op de volgende vragen: wie, wat, wanneer en hoe. Dit is de beste tijd om samen met uw manager een POP te ontwikkelen en de bereikte overeenkomst te documenteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *