Er ontstaat steeds meer vraag naar nieuwe manieren van werken in organisaties. Agile en Scrum zijn hier voorbeelden van. Veel nieuwe organisatie filosofieën zijn gericht op het vergroten van de wendbaarheid en flexibiliteit van organisaties. Hierdoor kan sneller ingespeeld worden op veranderingen in de omgeving. In de huidige tijd is dit erg waardevol voor bedrijven.

Er zijn veel mogelijkheden om de werkzaamheden van je organisatie opnieuw in te richten. Hierdoor kan er verwarring ontstaan bij mensen over wat de verschillen tussen bepaalde organisatievormen zijn. We zien dat vooral het verschil tussen Scrum en Agile vaak onduidelijk is bij mensen. In dit artikel leggen we dit graag verder uit. 

Wat is Agile?

Agile is een manier van organiseren waarbij medewerkers meer verantwoordelijkheden krijgen, er gewerkt wordt in korte cycli en flexibiliteit een doel is. Agile kan op meerdere manieren toegepast worden. Uiteindelijk is dit een mindset waarop je je manier van werken inricht.

Wat is Scrum?

Scrum is een manier waarop je Agile kunt toepassen. Hierbij werken teams in sprints van een korte tijdsperiode (meestal twee weken). In zo’n sprint wordt de focus gelegd op (een deel van) een project. Zo wordt er stapsgewijs naar een doel toegewerkt. Na iedere sprint volgt een feedbackronde, waarin alle stakeholders inclusief de klant feedback kunnen geven op de afgeronde werkzaamheden. Zo worden de wensen van de klant duidelijk en kan er gericht op deze wensen bijgestuurd worden.

Conclusie

Het verschil tussen Agile en Scrum is dus dat Agile een mindset is waaronder meerdere toepassingen vallen. Scrum is een voorbeeld van een Agile methode, waarbij de focus wordt gelegd op korte oplevertermijnen en snel schakelen. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *