Als een werknemer langdurig ziek is zijn zowel de werkgever als werknemer verplicht om zich in te zetten voor reintegratie in het bedrijfsleven. De werkgever onderzoekt wat de reintegratie mogelijkheden zijn. Maar in werkelijkheid lukt het in de praktijk niet altijd. Dit kan verschillende oorzaken hebben. Zoals een twijfelachtige haalbaarheid of onzekerheid over de volledige terugkeer van de zieke werknemer. In zo’n situatie wordt reintegratie tweede spoor op tafel gelegd. Bij een reintegratie tweede spoor traject is de werkgever verplicht om de werknemer te helpen bij het vinden van een nieuwe baan buiten hun eigen organisatie.

Dit is wettelijk verplicht omdat de Nederlandse overheid de “Wet verbetering poortwachter” heeft ingevoerd. In deze wet staat bijvoorbeeld hoe een werkgever het reintegratietraject moet opstarten. Maar ook hoe een dossier voor het UWV opgebouwd moet worden. Met zo’n dossier kan de werkgever aantonen of ze voldoen aan de eisen van het UWV om het dienstverband te ontbinden. Als dat gebeurt heeft de werknemer recht op een Het dossier toont aan of de werkgever voldoet aan de eisen van het UWV om het dienstverband van 2 jaar te ontbinden. De werknemer heeft dan recht op een Arbeidsongeschiktheid na ziekte uitkering (WIA).

Wanneer kies je voor een reintegratie tweede spoor traject?

Normaal gesproken volgt een reintegratie tweede spoor traject na een eerste spoor traject. Een werkgever kan kiezen voor het tweede spoor traject wanneer:

  • blijkt dat de eerste spoor traject niet succesvol voltooid kan worden
  • wanneer er teveel onzekerheid is over terugkeer

De rol van het UWV

Het UWV toetst of de werkgever alle regels heeft gevolgd en voldoende heeft gedaan voor de reintegratie van de zieke werknemer. Het eindresultaat heeft geen invloed op hun oordeel. Het bijhouden van een dossier is daarom belangrijk voor de werkgever. 

Hulp nodig bij het uitvoeren van de reintegratie van jouw langdurig zieke werknemer? Schakel de hulp in van een expert zoals adxpert.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *